speed-test.net.pl - sprawdź Internet! przeglądnij statystykę i historię pomiarów!

Diagnoza łącza internetowego

Zdarza się, że oferowany przez firmy Internet, nie spełnia wymagań opisanych w umowie. Zanim jednak zgłosimy reklamację swojemu operatorowi, dobrze jest sprawdzić prędkość połączenia internetowego. Dzięki naszemu serwisowi speed-test.net.pl zmierzysz przepustowość łącza internetowego szybko i sprawnie.

Pomiar prędkości łącza da Ci następujące informacje:

  • prędkość Download – pobieranie danych z serwera na Twój komputer
  • prędkość Upload – wysyłanie danych z Twojego komputera na odległy serwer

Serwis speed-test.net.pl nie tylko pozwoli Ci mierzyć przepustowość połączenia internetowego, lecz również zapisze wyniki i wyświetli historię pomiarów. Dzięki temu będziesz mógł regularnie sprawdzać prędkość Twojego łącza i porównywać bieżący pomiar z pomiarami poprzednimi.

Przykładowa historia pomiarów

Serwis rysuje również histogram pomiarów Download i Upload. Dzięki wizualizacji pomiarów za pomocą histogramu, sprawdzisz jakie są średnie wartości pomiarów Download i Upload i jaki jest ich rozrzut.

Przykładowy histogram pomiarów

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej

"Praktyczny pomiar przepływności przez użytkownika może być przeprowadzony za pomocą dedykowanych aplikacji lub za pośrednictwem wybranych witryn internetowych. Oferowana przez dostawców usług internetowych prędkość dla klientów indywidualnych zapisana w umowach, jest maksymalną wartością udostępnianą przez operatora w ramach podpisanej umowy. Należy pamiętać, iż prędkość na jaką podpisujemy umowę nie zawsze będzie osiągalna, a maksymalny transfer może być osiągnięty w określonych warunkach.

W opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej wahania transferu przy nie gwarantowanej przepustowości powinny maksymalnie oscylować w granicach ok. 20% wykupionego transferu. Większe spadki transferu mogą sygnalizować wystąpienie awarii. Taki fakt należy niezwłocznie zgłosić swojemu operatorowi." Więcej...

Kilka ważnych rad dla testujących prędkość Internetu

  • Najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów uzyskasz, gdy wszystkie inne połączenia z Internetem zostaną zamknięte i uruchomionych będzie jak najmniej programów. Należy więc przed testami koniecznie powyłączać wszystkie programy korzystające z Internetu.
  • Dokonuj kilku pomiarów w różnych godzinach.
  • Regularnie sprawdzaj jakie wyniki pomiarów uzyskujesz, w tym celu wykorzystaj historię pomiarów oraz ich histogram.

Gdy Internet jest wolny...

Należy pamiętać ze w celu zgłoszenia reklamacji do dostawcy Internetu nie wystarczy jeden pomiar wartości łącza najlepiej jest wykonać co najmniej 10 pomiarów o różnych porach dniach i różnie dni tygodnia. Reklamując usługę dostępu do Internetu przedstaw ISP historię swoich pomiarów. Pamiętaj również, że według UKE:

"W opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej wahania transferu przy nie gwarantowanej przepustowości powinny maksymalnie oscylować w granicach ok. 20% wykupionego transferu. Większe spadki transferu mogą sygnalizować wystąpienie awarii. Taki fakt należy niezwłocznie zgłosić swojemu operatorowi."